top of page
Duffel Bag

חינוך

בחדרי הלב- חן אליה


 ,בחרו חדר/פינה/ מקום בבית שאתם אוהבים

.צלמו אותו וזכרו את זווית הצילום

.עשו שינוי בחדר שצילמתם (מניפולציה), שנו או הזיזו חפצים בחדר, הוסיפו או הכניסו פריטים מגוונים

-הסידור החדש צריך להעביר מסר מסוים, תחושה או פרשנות לחוויות שלכם עכשיו, לימים אלו

?במילים אחרות, אם היה נכתב טקסט המתאר נער/ה בישראל 2020 בתקופת הקורונה מה היינו קוראים

צלמו שוב את המקום מאותה הזווית כמו בשלב הראשון

 

:שלב שלישי

.בצעו שוב מניפולציה על אותו האזור כדי להעביר מסר או תחושה אחרים וצלמו שוב

?מה נשקף בתמונות


צלמו את אותו החלל שוב, עם אותם חפצים ואביזרים אך באווירה אחרת

,ממש כמו שכולנו נעים בין תחושות מגוונות

?מה יצא

התייחסו לתהליכי העבודה, המניפולציות, הכוונות והתחושות

!בהצלחה
 

חינוך- סלפי: Academics
חינוך- סלפי: Academics
חינוך- סלפי: Academics
חינוך- סלפי: Academics
bottom of page