top of page
אווזה.jfif
ספרות
אני הבית ובית הספר-
"אווזים" אגי משעול

מטרות:

התבוננות בחוויות למידה, הצלחה והתבגרות,

כבסיס להתפתחות ועשייה בחיים.

דימויים כאמצעי תאר חוויות- למידה, השתלבות, הצלחה, כישלון וכדומה.
העלאת המודעות לזכויות ללמידה והתנהגות מכבדת.

אווזים / אגי משעול

 

אפשטיין, המורה שלי למתמטיקה
אהב להוציא אותי ללוח
אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע.
אמר שציפור עם שכל כמו שלי
היתה עפה אחורה.
שלח אותי לרעות אווזים.
עכשיו, במרחק שנים מן המשפט הזה,
כשאני יושבת תחת הדקל
עם שלושת האווזים היפים שלי
אני חושבת שאולי הרחיק אז לראות,
המורה שלי למתמטיקה,
והצדק היה עימו.
כי אין מה שמשמח אותי יותר
מאשר לראות אותם כעת
עטים על הלחם המתפורר,
מכשכשים בזנבם השמח,

קופאים רגע דום
מתחת לרסיסי המים
שאני מתיזה עליהם מן הצינור,
זוקפים את ראשם
וגופם נמתח אז
כזוכר אגמים רחוקים.
מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה
ומתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור.
אני אוהבת כובעים,
ותמיד בערב
כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ,
אני מחפשת את זו שעפה אחורה.

:קריאת השיר ודיון פתיחה

 ?אלו חוויות עולות משיר זה? דימויים? תכנים

?מכירים חוויות או סיפורים דומים

 בואו ננסה לצלם דימויים לתחושות או דימויים מייצגים למצב שכזה

בדיקת כוחם של דימויים בתיאור תחושות וחוויות

אפשרות לעבוד בשיתופי פעולה

יש להתייחס לנקודות מבט, לצבעוניות, אור, מיקוד וכדומה

הצגת התמונות במליאה יחד עם טקסט המתאר את ההתלבטויות ותהליכי עבודה

דיון קשוב בתוצרים והתייחסות לחוויות ולדימויים

בהצלחה!

bottom of page