גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

חידון מצולם:

לפניכם תמונות שונות (מצורפת מצגת, ניתן להוסיף או להחליף תמונות)

היכן צולמה כל תמונה? ביישוב כפרי או עירוני? מדוע?

מה הם המאפיינים הבולטים בתמונות?

התייחסו ליתרונות וחסרונות, שינויים ותהליכים

 

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

חידון על פי תמונות עיתונות:

איסוף תמונות מהעיתונות המייצגות מאפייני צורות יישוב עירוני וכפרי. התלמידים מוזמנים להתייחס לתמונות, .

להציע פרשנות חזותית וצילומית לתמונות

 

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

מטרות: הכרות והבנת מאפייני צורות יישוב

חידון- מאפיינים מנקודות מבט אישיות:

כל משתתף יאסוף תמונות מצולמות המציגות

מאפייני צורת יישוב. 

בשלב השני יצלמו המשתתפים מנקודת מבט אישית ומקום מגוריו את אותו המאפיין. במליאה ינסו התלמידים לזהות ובהמשך יוסיפו הסבר כתוב למאפיינים בהם עסק.

 

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

משחק ״זוגות״ צילומי:

כל זוג או קבוצת תלמידים יקבלו מאפיין אחד או מספר מאפיינים. כל זוג או קבוצה יתבקשו לצלם מאפיין ולהתאים לו טקסט  הספרות או מהאמנות.

התוצרים יוצגו במליאה, כך שיהיה ניתן לשחק ולחבר ממש בין התמונות לטקסט ולהכיר את מאפייני צורות היישוב.

 

zoomaclass

0547882771

©2020 by zooma. Proudly created with Wix.com