top of page
%D7%A2%D7%99%D7%A8_edited.jpg

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

חידון מצולם:

לפניכם תמונות שונות (מצורפת מצגת, ניתן להוסיף או להחליף תמונות)

היכן צולמה כל תמונה? ביישוב כפרי או עירוני? מדוע?

מה הם המאפיינים הבולטים בתמונות?

התייחסו ליתרונות וחסרונות, שינויים ותהליכים

גג מאפייני ישוב כפרי ועירוני: Academics
דשא.jpeg

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

חידון על פי תמונות עיתונות:

איסוף תמונות מהעיתונות המייצגות מאפייני צורות יישוב עירוני וכפרי. התלמידים מוזמנים להתייחס לתמונות, .

להציע פרשנות חזותית וצילומית לתמונות

גג מאפייני ישוב כפרי ועירוני: Academics
גרפיטי.jpeg

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

מטרות: הכרות והבנת מאפייני צורות יישוב

חידון- מאפיינים מנקודות מבט אישיות:

כל משתתף יאסוף תמונות מצולמות המציגות

מאפייני צורת יישוב. 

בשלב השני יצלמו המשתתפים מנקודת מבט אישית ומקום מגוריו את אותו המאפיין. במליאה ינסו התלמידים לזהות ובהמשך יוסיפו הסבר כתוב למאפיינים בהם עסק.

גג מאפייני ישוב כפרי ועירוני: Academics
למה.jpeg

גאוגרפיה

מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני

משחק ״זוגות״ צילומי:

כל זוג או קבוצת תלמידים יקבלו מאפיין אחד או מספר מאפיינים. כל זוג או קבוצה יתבקשו לצלם מאפיין ולהתאים לו טקסט  הספרות או מהאמנות.

התוצרים יוצגו במליאה, כך שיהיה ניתן לשחק ולחבר ממש בין התמונות לטקסט ולהכיר את מאפייני צורות היישוב.

גג מאפייני ישוב כפרי ועירוני: Academics
bottom of page