top of page
%D7%A2%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%

הנדסה

מעגל ועיגול

חידון מצולם :

לפניכם מספר תמונות של עיגולים ומעגלים ממקומות וחומרים שונים.

ציינו ליד כל תמונה מה מצולם ואיזו צורה נוצרה, ציינו הבדלים בולטים ביניהם.

צלמו והעלו 5 תמונות של עיגול ו5 תמונות של מעגל.

כלל התלמידים ינסו לזהות את הצורות, יתייחסו לתהליכי הבחירה ומהלך העבודה   חשוב להדגיש את ההיבטים הצילומיים- נקודת המבט, הצבעוניות, מרחק וגדלים, אור וצל וכדומה.

הנדסה מעגל ועיגול copy copy: Academics
%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D_edi

הנדסה

מעגל ועיגול

תמונה קבוצתית:

חלוקה לשתי קבוצות.

כל קבוצה תצלם תמונה של מעגל ותמונה של עיגול מחפצים רלוונטיים, מהמשתתפים עצמם או ממה שיבחרו לנכון- חפצים אישיים, אוספים, דמויות אהובות, משחקים וכדומה.

לצד הצילומים יתייחסו התלמידים למאפיינים בולטים של מעגל ועיגול, תהליכי עבודה, בחירות הדימויים ועוד.

לפני הצילומים יש להביא בחשבוןהיבטים ,צילומיים- נקודת המבט, צבעוניות, מרחק גדלים, אור וצל וכדומה.

הנדסה מעגל ועיגול copy copy: Academics
bottom of page