top of page
%2525D7%25259E%2525D7%2525A6%2525D7%25259C%2525D7%25259D_edited_edited_edited.jpg

אודות

בואו נלמד אחרת

 הצילום הוא מרכיב משמעותי ונוכח בחיי כולנו

,עם צילום אנחנו מתעדים

.שומרים על קשר, משתפים ומגיעים רחוק 

״דרך העדשה״ מובילה הכנסת הצילום לקלמר הכלים הלימודיים. אנו מקיימים השתלמויות ייחודיות, ימי כיף ופעילויות למורים ותלמידים, בכל ימות השנה.

ההוראה 

כאן מגוון הצעות לשיעורים פעילים, מותאמים לתוכנית הלימודים, במקצועות  שונים,

ליצירת חוויית לימודים עדכנית ומעניינת להתבוננות ושיתוף , לפיתוח מרחב לימודי ייחודי ומכבד, לשיתופי פעולה וחקר מרתקים

About: About
bottom of page